Een duurzame samenleving maken we samen
Duurzaamheid en Maatschappelijk verantwoord

Wij geloven dat het ontwikkelen van een duurzame bedrijfsvoering een voorwaarde is voor een succesvolle toekomst. Daarom vinden we het belangrijk een bijdrage te leveren aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Als onderdeel van de ATALIAN Group, die in 2012 het United Nations Global Compact ondertekende, proberen wij met onze ruim 2400 medewerkers, net als onze 137.000 internationale collega’s, een steentje bij te dragen aan een sociale en duurzame toekomst. Ons certificaat MVO-Wijzer, gebaseerd op de richtlijnen van ISO 26000, getuigt hiervan.

De 17 werelddoelen voor duurzame ontwikkeling

Sustainable Development Goals

MVO-beleid

Wilt u ook een goede invulling van uw MVO-beleid? Wij helpen u daar graag mee.

De SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn 17 werelddoelen voor duurzame ontwikkeling. Deze zijn opgesteld in 2015 door de Verenigde Naties met als doel om in 2030 te leven in een wereld zonder armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Het idee achter de SDG’s is dat niemand achterblijft en dat iedereen in staat moet zijn te bouwen aan een betere toekomst.

Visschedijk heeft in haar missie verankerd dat er concreet voor een aantal SDG’s invulling wordt gegeven. Ons doel is/blijft om samen met onze relaties te blijven zoeken naar verdere invulling van deze doelen!

Betrokken, gemotiveerd, vitaal & vakkundig
Mensenwerk

Betrokken, gemotiveerde, vitale en vakkundige medewerkers maken het verschil in onze markt. Het ontwikkelen van onze medewerkers is daarmee een basisvoorwaarde voor succes. Aandacht voor onze medewerkers, zowel professioneel als persoonlijk creëert binding met onze organisatie en zal leiden tot een hogere tevredenheid en betrokkenheid.

Gezond & veilig werken
Het Visschedijk Duurzaam Vitaal Programma

Gezond en veilig werken staat binnen onze organisatie voorop. Die visie heeft ons gebracht tot het ontwikkelen van een vitaliteitsbeleid gericht op duurzame inzetbaarheid. De huidige verzuimcijfers geven aan dat intensivering van het vitaliteitbeleid nodig is. In samenwerking met een externe partij gaan we onze collega’s op de klantlocaties bezoeken.

Quick scan
Middels een quick scan kijken we dan onder meer naar de persoonlijke werkomgeving, werkhouding, werksfeer, persoonlijke problematiek en de relatie met de organisatie waar zij werkzaam zijn. Op basis van die quick scan wordt er een begeleidingsprogramma ontwikkeld, waarvan de uitvoering circa 7 maanden zal duren. Tijdens de begeleidingssessies leert de werknemer wat hij/zij kan doen om klachten te reduceren en herhaling te voorkomen.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en we houden je op de hoogte van de laatste nieuwtjes.