Schoonmaak

Schoonmaak

Met passie maken wij uw gebouw kraakhelder en schoon. Wilt u weten waarom? Klik dan hier.

Diensten
Catering & Horeca

Catering & Horeca

Veelzijdige catering met een gastvrije glimlach. Wilt u met ons aan tafel? Klik dan hier.

Diensten
Facilitair totaal

Facilitaire Services

Slim en efficiënt uw facilitaire diensten geregeld. Hoe we dat doen? Klik dan hier.

Diensten
Facilitaire producten

Facilitaire producten

Inkoop, logistiek en service van facilitaire producten. Van handdoek tot koffie-automaat. Een hele zorg minder.

Naar onze webshop
Direct contact
074 3030 800
 • Youtube
 • LinkedIn
 • Twitter
 • Facebook

Visschedijk B.V. en haar dochterondernemingen (hierna “wij”) hebben persoonlijke gegevens van u als medewerker/ster nodig om uw loon/salaris te kunnen betalen. Het gaat bijvoorbeeld om uw woonadres, uw geboortedatum en BSN nummer.

Wij verwerken uw persoonsgegevens: wij verzamelen, gebruiken en bewaren ze. Dit doen wij in overeenstemming met de wet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hoe dit gebeurt leggen wij hieronder aan u uit.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens van:

 • Alle medewerkers/sters van Visschedijk
 • Alle klanten en leveranciers van Visschedijk
 • Alle bezoekers van de website
 • Iedereen die contact met ons opneemt

Van wie en hoe ontvangen wij persoonsgegevens?

 • Van medewerkers/sters bij indiensttreding, het doorgeven van een adreswijziging of een wijziging in uw burgerlijke staat
 • Wanneer u bijvoorbeeld een e-mail stuurt, belt of de website bezoekt;
 • Van klanten of leveranciers om een contactpersoon door te geven of een wijziging van contactpersoon;
 • Van officiële instanties met een verzoek om informatie (voorzover wettelijk toegestaan)

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken van alle medewerkers/sters in elk geval deze persoonsgegevens:

 • Naam
 • Adres en woonplaatsgegevens
 • Geboortedatum en geboorteplaats
 • Geslacht
 • Burgerlijke staat
 • BSN nummer
 • Loon- en salarisgegevens
 • Werk- en verblijfsvergunningen
 • Gegevens over arbeidsongeschiktheid zoals een eventueel arbeidsongeschiktheidspercentage
 • Telefoonnummer en email adres
 • Opleidingsgegevens

Wij verwerken van contactpersonen van klanten en leveranciers in elk geval deze persoonsgegevens:

 • Naam
 • Email adres en telefoonnummer
 • Werkadres

Wij verwerken van bezoekers aan de website gegevens die u achterlaat bij uw bezoek aan de website zoals uw IP-adres of afhankelijk van uw cookie-instellingen, geanonimiseerde, statistische gegevens.

Waarvoor en op basis waarvan verwerken wij persoonsgegevens
Wij verwerken persoonsgegevens om de loon/salarisadministratie en de personeelsadministratie zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en administreren. Om persoonsgegevens te mogen verwerken moet er een grondslag zijn. Voor de verwerking van de persoonsgegevens van medewerkers zijn dit de volgende grondslagen:

 • De wet op de identificatieplicht
 • De wet op de loonbelasting
 • De bepalingen van boek 7 BW
 • Wet arbeid vreemdelingen
 • Arbeidstijdenwet
 • Uitvoering van de arbeidsovereenkomst en de geldende cao

Daarnaast kunnen persoonsgegevens individueel verwerkt worden op grond van:

 • Verkregen toestemming
 • Een gerechtvaardigd belang
 • Het uitvoeren /nakomen van contractuele verplichtingen / afspraken

Aan wie verstrekken wij persoonsgegevens
Als dat noodzakelijk is worden uw persoonsgegevens aan verschillende ontvangers verstrekt. Aan wie welke persoonsgegevens worden verstrekt hangt af van de situatie. Het kan gaan om:

 • Interne verstrekkingen aan medewerkers van de loon/salarisadministratie of de afdeling personeelszaken;
 • Toezichthouders zoals de autoriteit persoonsgegevens of de arbeidsinspectie;
 • Belastingdienst
 • Andere (semi) overheidsinstanties zoals CBS en UWV
 • De Arbodienst
 • Het pensioenfonds waar u deelnemer bent
 • Derden die wij inschakelen voor de loon/salarisadministratie

De beveiliging van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens moeten goed beveiligd zijn Dat vinden wij belangrijk. Wij treffen dan ook technische- en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Verder hebben wij zowel intern als met externe partijen afspraken gemaakt over vertrouwelijkheid en beveiliging van uw persoonsgegevens.

Uw rechten
Op grond van de wet heeft u rechten waarvan u gebruik kunt maken t.w.

 • Recht op inzage
 • Recht op rectificatie
 • Recht op gegevenswissing
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht op overdraagbaarheid
 • Recht van bezwaar

Indien u van deze rechten gebruik wilt maken dan kunt u dat schriftelijk aan ons kenbaar maken.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Wij houden ons aan de wettelijke bewaartermijnen. Na de wettelijke bewaartermijnen verwijderen wij de verzamelde persoonsgegevens.